Gebiedsontwikkeling Stationsgebied Utrecht – de complexiteit van binnenstedelijk ontwikkelen

T. Koolstra Nieuws

Onlangs heeft Zicht Ontwikkeling een bezoek gebracht aan de gebiedsontwikkeling Stationsgebied Utrecht. Tijdens dit bezoek werd ik rondgeleid door Rogier Crusio. Rogier is werkzaam bij PartnersRO en wordt als planoloog ingehuurd door de gemeente Utrecht voor deze gebiedsontwikkeling.

Door de groei van het aantal reizigers, achterstallig onderhoud en een groeiend aantal inwoners is deze ontwikkeling gestart. Daarnaast moest deze ontwikkeling zorgen voor een betere verbinding tussen Hoog Catharijne en de binnenstad.

Tijdens het bezoek en de rondleiding viel op dat de complexiteit van deze gebiedsontwikkeling erg groot is. Bouwen op een locatie, waar altijd veel verkeersbewegingen zijn door de voetgangers, fietsers, automobilisten, trams, bussen en treinen. De gebiedsontwikkeling is niet alleen een centrale plek in Utrecht, maar ook een centrale plek in Nederland. Een locatie waar wonen, werken, winkelen, reizen en ontspannen gecombineerd wordt. Zeer veel functies op één plek, die zorgen voor een grote dynamiek.

Alle projecten en werkzaamheden worden zorgvuldig op elkaar afgestemd en met alle actoren besproken. De voorbereidingen voordat de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden kunnen starten zijn langdurig en intensief. Alle onderdelen van gebiedsontwikkeling komen bij deze locatie aan de orde, zoals planning, overleg en afstemming, juridische zaken, stedenbouwkundige plannen en natuurlijk de ruimtelijke procedures . Zeker dit laatste vergt veel onderzoek en onderbouwing door de diverse actoren en belangen. Belangrijke bepalende aspecten zijn onder andere geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, bebouwingsmogelijkheden en verkeersafwikkeling.

Elk project heeft zijn eigen uitdagingen, maar elke keer weer, lijkt met name de afstemming en communicatie, zowel intern al extern, de bepalende factor te zijn van het succes!

foto utrecht 6 foto utrecht 5 foto utrecht 4 foto utrecht 2

Deel dit artikel: